HƯỚNG DẪN KHAI BÁO TÁCH VẬN ĐƠN CHO HÀNG NHẬP KHẨU

Ngày 20-05-2022 Lượt xem 5013

Chi tiết cùng hình ảnh cụ thể

HƯỚNG DẪN TÁCH VẬN ĐƠN

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC) thì “Một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu”

Do vậy, trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan, người khai hải quan thông báo tách vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 12 Phụ lục II thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, phản hồi việc tách vận đơn cho người khai hải quan ngay sau khi nhận được thông báo tách vận đơn. Người khai hải quan sử dụng số vận đơn nhánh đã được phản hồi để thực hiện khai tại ô Số vận đơn.

Việc khai báo tách vận đơn (nhập khẩu) được sử dụng trong các trường hợp như: Hàng hóa cùng vận đơn của cùng đơn vị xuất nhập khẩu nhưng khác loại hình; Hàng hóa chung container, chung chủ hàng thực hiện lấy hàng làm nhiều lần.

Trình tự thực hiện (được hướng dẫn trên phần mềm ECUS5VNACCS 2018)

Từ menu "Tờ khai hải quan / Khai báo bổ sung" chọn mục "Khai báo tách vận đơn

 

 

 

 
 

Màn hình sẽ hiện ra theo như hình. Ghi ngày khai báo, và kích chọn vào nút “Thêm VĐ gốc”

Trong màn hình tiếp theo, điền thông tin các ô có đánh dấu *

  • Số vận đơn gốc: nhập vào số vận đơn gốc cần tách.
  • Mã người phát hành: Nếu người đề nghị tách vận đơn là người vận chuyển: Nhập mã của người phát hành vận đơn đề nghị tách. Nếu là người nhận hàng ghi trên vận đơn: Nhập mã số thuế của người nhận hàng ghi trên vận đơn (người nhập khẩu)
  • Loại hàng: chọn loại hàng khai báo theo vận đơn, hàng rời hay hàng container.
  • Số lượng vận đơn nhánh: nhập vào số lượng vận đơn nhánh mà bạn muốn tách, mỗi vận đơn gốc được tách tối đa thành 99 vận đơn nhánh.
  • Phân loại tách: có 2 lựa chọn

- Tách vận đơn cơ học: áp dụng khi hàng hóa có thể tách biệt theo đơn vị tính khai báo, có thể khai báo và lấy hàng đơn lẻ theo từng vận đơn mà không ảnh hưởng đến lượng hàng còn lại của vận đơn gốc. Ví dụ 1 vận đơn gốc có các kiện hàng đóng riêng biệt với số lượng, trọng lượng cụ thể. Phương pháp này có thể lấy hàng từng phần của từng tờ khai khác nhau. Tách theo phương pháp này thì phải nhập cụ thể thông tin Người gửi, người nhận, thông tin số lượng hàng, trọng lượng.. cho từng vận đơn

- Tách vận đơn lý thuyết: áp dụng trong trường hợp không thể tách biệt hàng hóa được đóng trong phương tiện chứa hàng theo vận đơn (container, kiện...) khi tách vận đơn và việc tách vận đơn chỉ phục vụ việc khai hải quan, khi lấy hàng phải lấy toàn bộ hàng hóa thuộc tất cả các vận đơn đã tách. Tách theo phương pháp này thì chỉ nhập cụ thể thông tin Người gửi, người nhận, thông tin số lượng hàng, trọng lượng một lần, hệ thống tự động nhập cho các vận đơn nhánh. Tách lý thuyết thường áp dụng cho các lô hàng của cùng một người nhận hàng nhưng có nhiều mã loại hình nhập khẩu.

Trường hợp thông tin người nhận người gửi khác nhau, bạn đánh dấu tích chọn vào ô dưới.

Sau khi thực hiện tách và khai các thông tin của vận đơn nhánh, Bạn thực hiện khai báo và lấy phản hồi từ hệ thống về việc tách đó. Sau khi có phản hồi, sử dụng từng vận đơn nhánh đã khai báo cho tờ khai phù hợp.

Bản quyền bài viết thuộc về SEAWINDTRANS. Cho phép sử dụng bài viết cho các mục đích phi thương mại. Vui lòng trích dẫn nguồn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi ngay: 0904408466
wiget Chat Zalo Chat Zalo Chat qua Messenger