Đào tạo

Logistics

Logistics là lĩnh vực tối ưu hóa dịch vụ vận chuyển. Hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch. Của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào). Và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Ngành Logistics sẽ đào tạo ra một đội ngũ nhân lực có tay nghề cao. Được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về logistics. Chuỗi cung ứng như: kinh tế logistics, luật vận tải, quản trị logistics, quản trị chuỗi cung ứng … Với khả năng lên kế hoạch, nhạy bén. Có khả năng điều phối tốt, biết tính toán, khả năng giao tiếp… Các học viên tốt nghiệp Logistics sẽ nhận được không ít cơ hội việc làm.