Hợp đồng nguyên tắc đại lý hải quan
Hợp đồng nguyên tắc đại lý hải quan
Ngày 06/03/2021 Văn bản chuyên ngành

Hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan, giao nhận và vận chuyển Seawind link download: hopdongSeawind

Xem thêm

Biểu mẫu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Biểu mẫu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Ngày 01/03/2021 Văn bản chuyên ngành

Một số biểu mẫu thông dụng trong công việc thường ngày làm thủ tục thông quan, xuất nhập khẩu, logistics.

Xem thêm

 Văn bản pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Văn bản pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Ngày 01/03/2021 Văn bản chuyên ngành

Trong tất cả các khâu của lĩnh vực xuất nhập khẩu, Seawind luôn đánh giá khâu thông quan hàng hóa là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu phức tạp...

Xem thêm

Gọi ngay: 0904408466
wiget Chat Zalo Chat Zalo Chat qua Messenger