Hợp đồng nguyên tắc đại lý hải quan

Ngày 06-03-2021 Lượt xem 3250

Hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan, giao nhận và vận chuyển Seawind

link download: hopdongSeawind

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN,

GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Số: ...../2021/HĐNT/SWT- ………

 

 • Căn  cứ  vào luật Thương Mại số:36/2005-QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

 

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2021 , tại Hải Phòng, chúng tôi gồm:

 

Bên A      : CÔNG TY CỔ PHẦN SEAWIND TRANSPORT VIỆT NAM

            Đại diện       : VŨ HẢI THANH            -      Chức vụ: Giám Đốc

            Địa chỉ         : 19 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

MST             : 0201303861

            Điện thoại    : (84) 904 408466

           

Bên B     : CÔNG TY

            Đại diện          :                       -      Chức vụ: Giám Đốc

            Địa chỉ            :

MST                :

            Điện thoại       :

 

           Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, giao nhận và vận chuyển hàng hóa với những điều kiện và điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1  :   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thực hiện các dịch vụ được bên B thuê như sau:

 • Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan
 • Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải và xe container từ các cảng/kho trong lãnh thổ Việt       Nam đến các địa chỉ do bên A chỉ định và ngược lại
 • Dịch vụ đóng hàng hoặc rút hàng, nâng/hạ hàng hóa tại cảng/kho bãi
 • Dịch vụ kiểm đếm, cân đo hàng hóa
 • Dịch vụ vận tải quốc tế
 • Dịch vụ ủy thác xuất/nhập khẩu

 

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ

 • Tùy thuộc theo nhu cầu hàng tháng của bên B và khả năng cung ứng dịch vụ của bên A.
 • Phí dịch vụ sẽ được căn cứ trên thực tế đơn hàng và tùy thuộc vào thời điểm dựa trên sự thống nhất của cả hai bên.
 • Các khoản phí chi hộ / trả hộ như : bốc xếp hàng hóa, phí kho, phí nâng hạ, phí sử dụng kết cấu cơ sở hạ tầng cảng biển... và các chi phí phát sinh trong quá trình tác nghiệp sẽ được Bên A chi hộ Bên B và gửi hóa đơn cho Bên B để thanh toán.
 • Đối với hàng vận chuyển nội địa: trong phạm vi mức giá vận chuyển đã thống nhất, Bên B được lưu giữ xe của Bên A trong thời gian không quá 12 tiếng đồng hồ để bốc, dỡ hàng hóa. Quá thời hạn trên được tính là 01 ca xe, 12 tiếng tiếp theo là ca xe thứ 2 và tính tương tự cho các ca xe còn lại . Phí lưu ca xe: theo thỏa thuận trong từng trường hợp
 • Trong trường hợp đặc biệt khác, hai bên sẽ cùng nhau đàm phán cụ thể.

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Bên B có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh của từng lô hàng, sau khi nhận  được Debit Note hoặc Bảng kê công nợ phát sinh trong tháng Bên A gửi qua email. Thời gian thanh toán chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày Bên B nhận được Debit Note hoặc Bảng kê công nợ phát sinh trong tháng.
 • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản được chỉ định của bên A. Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam.
 • Nếu quá hạn thanh toán trên, mà Bên B chưa thanh toán cho Bên A, thì Bên A sẽ tính tiền phạt chậm do thanh toán theo lãi suất tại thời điểm chậm thanh toán là 0,5% / ngày chậm trả.
 • Toàn bộ chứng từ gốc của lô hàng sẽ được gửi chuyển phát nhanh cho Bên B ngay sau khi Bên A nhận được đầy đủ thanh toán cho các lô hàng từ bên B.

 

ĐIỀU 4  : TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

 

* Trách nhiệm của Bên A:

 • Bằng nguồn lực của mình, bên A phải đảm bảo hoàn thành dịch vụ một cách tốt nhất.
 • Với dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, căn cứ trên thông tin và chứng từ bên B cung cấp, bên A sử dụng chữ ký số của mình để thực hiện việc khai báo hồ sơ hải quan và thông quan hàng hóa xuất/nhập khẩu. Lưu trữ hồ sơ theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Chịu trách nhiệm cùng bên B thực hiện những yêu cầu của cơ quan hải quan trong việc kiểm tra, thanh tra, tham vấn giá ...
 • Đảm bảo bí mật thông tin về kinh doanh của bên B
 • Giao hàng nguyên đai nguyên kiện, đúng giờ và đúng nơi theo chỉ định của Bên B. Trường hợp nhận, trả hàng không đúng tiến độ , Bên A chịu hoàn toàn chi phí phát sinh (nếu có) do việc chậm trễ gây ra.
 • Đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn trong quá trình vận chuyển, nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát hàng hóa mà do lỗi của bên A thì bên A phải bồi thường thiệt hại cho bên B. Mức bồi thường thiệt hại 110% trị giá hàng được tính theo giá thị trường tại cùng thời điểm.
 • Bên A có trách nhiệm báo cáo cho Bên B biết tình hình của lô hàng mà Bên A đảm nhận vận chuyển cho bên B nếu trễ quá 02 giờ như yêu cầu của Bên B.
 • Bên A có trách nhiệm gửi chứng từ thanh toán cho bên B trong vòng 01 ngày khi dịch vụ đã hoàn thành (bằng email, văn bản.. ). Bên B khi nhận được chứng từ yêu cầu thanh toán phải xác nhận về tính chính xác và hợp lệ của chứng từ đó. Nếu sau 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà bên B không có email hoặc văn bản gì phản hồi về nội dung của chứng từ, việc sửa chữa lại các sai sót đó nếu phát sinh chi phí sẽ hoàn toàn do bên B chịu trách nhiệm.
 • Đảm bảo chất lượng về dịch vụ như đã báo. Trong trường hợp bên B không hài lòng về chất lượng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan của bên A (bất kể đó là lý do chủ quan hay khách quan), bên A cam kết không thu phí đối với dịch vụ đó.

 

*Trách nhiệm của Bên B : s

 • Cung cấp thông tin, chứng từ hợp pháp cho bên A để thực hiện dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, chứng từ đã cung cấp đó.
 • Thực hiện việc thông báo tới các cơ quan chức năng về việc đồng ý cho bên A là đại lý làm thủ tục hải quan cho các lô hàng xuất/nhập khẩu. Đồng thời có trách nhiệm thông báo hủy hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan cho các cơ quan trên trong trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm và tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tất cả các lọai hàng hóa giao cho bên B vận chuyển giao nhận đúng với những qui định của pháp luật hiện hành có liên quan.
 • Có trách nhiệm thông báo kế hoạch vận chuyển, địa điểm, thời gian giao nhận v.v….cho bên A trước 12h kể từ lúc giao hàng cho bên A
 • Cung cấp các chứng từ hợp lệ (như hoá đơn tài chính, phiếu xuất kho…..) cần thiết để xe của Bên A được phép vào các kho, bãi.…theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Thanh toán cho Bên A đúng thời hạn theo quy định tại Điều III trong hợp đồng này.

 

ĐIỀU 5:   ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn trở ngại hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác.
 • Các vướng mắc phát sinh nếu hai bên không thể tự thỏa thuận để giải quyết thì sẽ được đưa ra Toà án của Việt Nam. Phán quyết của Toà có tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với hai bên. Phí của vụ kiện và các chi phí phát sinh có liên quan khác do bên thua kiện chi trả.
 • Nếu có sự thay đổi thì hai Bên có trách nhiệm bàn bạc và thoả thuận bằng phụ lục hợp đồng. Không bên nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký trước thời hạn và phải thông báo bằng văn bản trước 30 ngày nếu muốn chấm dứt hợp đồng.
 • Các email, đoạn chat qua các phần mềm Weechat, Zalo trao đổi về công việc cụ thể của từng lô hàng được coi là phụ lục của hợp đồng này.
 • Phụ lục hợp đồng (nếu có) là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ  ngày ký, và sẽ chấm dứt ngay khi có biên bản thanh lý hợp đồng.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B


https://drive.google.com/file/d/1bXR6vmB-_l3EtKwQQXaSZaPsTzDJVfgz/view?usp=sharing

Gọi ngay: 0904408466
wiget Chat Zalo Chat Zalo Chat qua Messenger