Dịch vụ

Kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi chính là một trong các yếu tố quan trọng trong giải pháp Logistics, nó bao gồm kiểm tra hàng nhập, giao nhận hàng hóa, chọn, lưu kho và đóng gói, vận chuyển hàng hóa… Bởi vậy, khi sử dụng dịch vụ, khách hàng nên lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín, lâu năm để đạt hiệu quả cao nhất.

Seawind sẽ giúp Khách hàng lựa chọn phương án tối ưu nhất.