Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi: 
 Trở thành Công ty Forwarder toàn cầu, dẫn đầu trong lĩnh vực Đại lý Hải quan. Đồng thời, Seawind cũng trở thành một trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Logistics. Giúp cho  1000 Doanh nghiệp hiểu rõ và thực thi đúng pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Sứ mệnh: 
Đem kiến thức pháp luật liên quan đến ngành Logistics nói chung và thủ tục hải quan nói riêng phổ biến sâu rộng; Đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của 1000 Doanh nghiệp xuất nhập khẩu về lĩnh vực Pháp luật Hải quan và các thủ tục liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa quốc tế cũng như trong nước.

Gọi ngay: 0904408466
wiget Chat Zalo Chat Zalo Chat qua Messenger